Home Page > Detakom >спецификация на продукта
لعربية BGR RUS ENG TR
 

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ DETAKOM®–A5
Реагира на ранни ел. емисии - ESE-EARLY STREAMER EMISSION

Произвежданият в Република Турция мълниеприемник с изпреварващо действие Detakom®–A5, стана предпочитан в Турция и в други страни от Европа и Азия. Фирмата “Еrkoç Mühendislik” е с 23 годишен опит в производството на мълниеприемници и елементи и системи за защитни заземителни уредби. От 2005 г. чрез фирма “Еrkoç еlektrik” започна производството на мълниеприемника с изпреварващо действие Detakom®–A5.

Особености на мълниеприемникът Detakom®–A5

1. Съществена особеност е, че генераторът за токов удар е облицован с изолация от епоксидна смола, която издържа на 450 кV/сm, освен това целият мълниеприемник отвътре втори път е запълнен със същата изолация от епоксидна смола.
2. Друга особеност е това, че и всички детайли на мълниеприемника са произведени от неръждаема стомана ХL 304. Поради това той е устойчив на динамични сили, вследствие на електрическия разряд на мълниите. Също така не се влияе от киселинния дъжд, който се образува от електрическия разряд на мълниите.
3. Мълниеприемникът с изпреварващо действие Detakom®–A5 успешно е преминал тестовете за устойчивост на токов удар 100 кА, съгласно европейските стандарти IEC 62305-1, EN 62305-3 и EN 50164-1 от независима лаборатория “BET Butzschutz EMV Technologiezentrum” – Германия.
4. Мълниеприемникът е тестван съгласно френския стандарт NFC17-102 (Appendix C) от лабораторията за високо напрежение към Анкарския технически университет “Оrtа Dogu Teknik Universitesi” – 2005г. и от независима високоволтова лаборатория “ICMET CRAIOVA” Румъния – 2008г. При тези изпитвания мълниеприемникът с изпреварващо действие Detakom®–A5 показва много добри характеристики.
5. Произвежда се от фирма “Еrkoç еlektrik” на базата на 23 годишния опит на “Еrkoç Mühendislik” притежаващ Сертификат за управленска система по качество ISO 9001:2000.
6. По време на производствения процес мълниеприемникът с изпреварващо действие Detakom®–A5 постоянно се тества.

Принцип на работа на мълниеприемника Detakom®–A5

Когато електрическото поле в атмосферата вследствие на бурята се повиши до стойностите 10-20кV/m, активният мълниеприемник Detakom®–A5, чрез вградения в него генератор за токов удар, получава необходимата енергия от електрическото поле, която образува мълнията и започва да генерира високо напрежение с определена честота. Това напрежение образува възходящ лидер нагоре. Срещата на двата противоположни електрически заряда се осъществява много по-далеч от върха на мълниеприемника. По този начин радиусът на защитната зона на мълниеприемника с изпреварващо действие е многократно по-голям от този на обикновенния мълниеприемен прът /Франклинов прът/. Мълниеприемникът Detakom®–A5 е така проектиран, че посредством ускорителната пръчка, генератора за токов удар, вътрешната си структура и инсталацията за заземяване да постигне сигурно прехвърляне към земя и на най-високите напрежения на мълниите.

 

ERKOÇ ENGINEERING Electric, Lightning Conductor, Commitment, Grounding
DETAKOM A5 PULSAR Obstruction Light LIGHTNING COUNTER GROUNDING WIREFRAME Surge Arrester HARGER ULTRAFILL HARGER ULTRAWELD
العربية‏ български English Türkçe
erkoc@erkocmuh.com.tr
2007